شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1362/05/11 استفساريه  
1362/05/18 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 111
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-