شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص الزام قاضي به تبعيت از استدلال هيئت عمومي ديوان عالي كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1379/07/12 نامه قوه قضائيه  
1379/10/20 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-