شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص بند 5 ماده 1 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه، تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداريها و ماده 45 آيين‌نامه مالي شهرداريها

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1372/12/02 نامه سازمان اوقاف و امور خيريه  
1373/04/11 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-