شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه موافقتنامه سرويس‌هاي هوايي دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كشور كويت

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/12/13 لايحه  
1398/08/14 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/08/28 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/09/04 نامه استمهال  
1398/09/09 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 15
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-