شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه موافقتنامه سرويس‌هاي هوايي دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كشور كويت

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/12/13 لايحه  
1398/08/14 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/08/28 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/09/04 نامه استمهال  
1398/09/09 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 15
1399/02/16 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/02/30 نامه استمهال  
1399/03/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-