شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اصلاح قانون تعيين حدود مسئوليت شركت هواپيمايي ملي ايران در پروازهاي داخل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/02/02 لايحه  
1360/06/01 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/07/16 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-