شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تمديد مدت اجراي قانون وصول ماليات از اتومبيل‌هاي غيرسواري و اصلاح بعضي از مواد قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي بعدي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/10/13 لايحه  
1361/12/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/12/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/12/18 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-