شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص مجموعه قوانين جزايي و مدني

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/09/18 نامه قوه قضائيه  
1360/11/15 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1360/09/18 مواد قانون مجازات عمومي مصوب 1352  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-