شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي (قبل از بازنگري)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1362/05/13 استفساريه  
1362/05/16 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 141
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-