شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن فعاليت كميسيون ماده 100 قانون شهردارى (و نظريه شماره 10/2116)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1368/08/27 استعلام دیوان عدالت اداري  
1369/02/29 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-