شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي اجرائي و ساير نهادها

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1401/03/01 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1401/03/08 نامه شوراي نگهبان  
1401/03/16 نامه استمهال  
1401/03/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 110
1401/03/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 110 - 3 - 112
1401/05/11 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1401/06/02 نامه استمهال  
1401/06/05 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 110 - 112
1401/07/20 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1401/08/04 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه اصول 3 - 110 - 112
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-