شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي اجرائي و ساير نهادها

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1401/03/01 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1401/03/08 نامه شوراي نگهبان  
1401/03/16 نامه استمهال  
1401/03/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 110
1401/03/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 110 - 3 - 112
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-