شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 342/361 مورخ 1397/2/15 شوراي اسلامي شهر كرسف

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1400/12/07 استعلام دیوان عدالت اداري  
1401/11/23 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-