شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح الزام دولت در تعيين سرفصل جنايات و توطئه‌هاي آمريكا در كتب درسي مدارس و دانشگاهها

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/05/19 طرح  
1398/10/15 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/10/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-