شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص سود تسهيلات مذكور در تصويبنامه هيئت وزيران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1379/03/09 نامه هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس شوراي اسلامي  
1379/05/01 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1378/11/18 نامه معاونت حقوقي رياست جمهوري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-