شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با اصل 139 قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1378/11/19 استعلام اشخاص  
1379/02/11 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با قانون اساسي) اصل 139
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1377/08/23 آيين نامه معاملات شركت ملي انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-