شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و ششم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1391/10/26 استفساريه  
1393/12/03 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 136
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-