شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح الزام دولت به تقديم لايحه قانوني نظام تهيه و توزيع

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1362/01/21 طرح  
1362/01/28 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1362/01/30 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1362/01/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1362/02/01 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-