شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح موادي از آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1382/09/30 طرح  
1382/10/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1382/10/04 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1382/10/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1382/10/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1382/10/30 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-