شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 26897 مورخ 1393/2/17 مدير كل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/08/27 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/12/15 گزارش کارشناسی  
1397/04/23 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1398/01/31 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-