شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص قانون حفظ آثار ملي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/08/03 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
1392/10/17 نظر مجمع مشورتي فقهي  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1393/01/20 اولين جلسه شوراي نگهبان در سال 1393  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-