شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه بانك توسعه تعاون

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1387/11/06 مصوبه هيات وزيران  
1388/01/25 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1388/02/01 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1388/04/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 141
1388/05/13 متن نهايي اساسنامه  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1389/03/10 ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-