شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند د مصوبه شماره 111/م خ/34 مورخ 1373/12/14 شوراى اقتصاد

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1375/03/13 استعلام دیوان عدالت اداري  
1375/08/10 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1375/12/25 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-