شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تسهيل تكاليف مؤديان جهت اجراي «قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان»

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1401/07/24 لايحه  
1402/04/26 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1402/05/11 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 51 - 85
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-