شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/05/13 طرح  
1398/06/11 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/06/25 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/06/26 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/06/31 نامه استمهال  
1398/07/11 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 3 - 136 - 110
1398/08/19 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/08/25 جدول تطبيقي  
1398/08/28 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/09/04 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 136
1398/09/06 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/10/02 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/10/11 نامه استمهال  
1398/10/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-