شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1392/11/06 مصوبه هيات وزيران  
1392/11/20 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1392/12/06 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1392/12/26 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-