شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصول هفتاد و هفتم و يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي‌

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1366/10/22 استفساريه  
1366/10/29 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصول 77 - 125
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-