شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تفسير مجلس درباره لايحه قانوني ادامه عمليات شهرك تعاوني دانشگاه و تصاحب آن به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي مصوب شوراي انقلاب

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/07/27 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/08/28 نامه شوراي نگهبان  
1360/09/19 نامه استمهال  
1360/09/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/09/30 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-