شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 7 بخشنامه شماره 30380/ 52 مورخ 28 /8/ 1375 سازمان تأمين اجتماعى

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1380/06/11 استعلام دیوان عدالت اداري  
1380/08/05 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1382/02/27 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-