شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 44/1/44437 مورخ 1391/11/14 استانداري خوزستان و رديف 2 جدول ضريب عوارض تغيير كاربري طبقات از مصوبه شماره 1/100/3999-1391/9/1 شهرداري اهواز

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/08/16 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/03/07 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/03/23 گزارش کارشناسی  
1396/03/31 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1396/10/05 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-