شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه سند الحاقي (پروتكل) اصلاحي موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1401/10/11 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1401/10/26 نامه استمهال  
1401/10/27 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 15
1402/02/12 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1402/02/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-