شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص ماده 2 تصويب‌نامه 1377/11/21 هيئت وزيران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1348/02/19 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1378/05/18 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1377/11/21 تصويب‌نامه 1377/11/21 هيئت وزيران  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-