شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصول يكصد و بيست و چهارم، يكصد و سي و پنجم و يكصد و چهل و يكم قانون اساسي (قبل از بازنگري)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1364/03/08 استفساريه  
1364/03/28 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصول 124 - 135 - 141
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-