شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن ماده 4 دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اراك در سال 1399

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/06/31 استعلام دیوان عدالت اداري  
1400/08/29 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-