شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1394/10/19 لايحه  
1395/06/07 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1395/06/16 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1395/06/17 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1395/07/25 مصوبه مجلس شوراي اسلامي (اصرار بر مصوبه قبلي و ارسال به مجمع تشخيص مصلحت نظام)  
1395/09/20 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام  
1395/10/04 متن نهايي قانون  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1395/06/17 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1395/6/17 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-