شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص گرفتن ماليات از موقوفات خاص

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1374/04/26 نامه سازمان اوقاف و امور خيريه  
1375/03/06 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1371/12/14 مصوبه هيات عمومي شوراي عالي مالياتي  
1373/04/04 نامه توليت موقوفات خاص سادات رضوي  
1373/07/22 نظر شوراي نگهبان در پاسخ به استعلام ديوان عدالت اداري  
1373/08/28 دادنامه ديوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-