شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1390/05/29 استفساريه  
1390/06/02 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 138
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1390/12/28 تفسير اصل يكصدو سي و هشتم  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-