شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند (ب) مصوبه شماره 95655-1393 مورخ 1393/7/28 شركت پالايش نفت آبادان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/08/17 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/11/02 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/11/25 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-