شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/06/01 لايحه  
1401/01/29 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1401/02/24 نامه استمهال  
1401/03/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 15
1401/07/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1401/08/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-