شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص قابل تعزير بودن صادر كننده چك بلامحل

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/06/02 نامه قوه قضائيه  
1361/12/09 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-