شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

تذكر در خصوص ابطال ماده 34 قانون ثبت

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1385/05/13 تذكر شوراي نگهبانمرحله يک اصل 4
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
نظريه 1364/9/19 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-