شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 ماده 3 ضوابط مقررات شهرسازى مربوط به نحوه افراز و تفكيك باغات و زمينهاي زارعي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1365/02/21 نامه ديوان عدالت اداري  
1365/08/21 نامه شوراي نگهبان  
1366/02/26 استعلام دیوان عدالت اداري  
1366/04/03 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1366/08/17 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-