شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/09/25 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1399/10/10 نامه استمهال  
1399/10/16 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 85
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-