شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/09/25 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1399/10/10 نامه استمهال  
1399/10/16 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 85
1400/01/22 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1400/02/01 نامه استمهال  
1400/02/12 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله دو  
1400/04/01 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1400/04/16 نامه استمهال  
1400/04/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-