شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 3403/س93-1393/9/15 سازمان حمل و نقل همگاني بانه و حومه

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/02/13 استعلام دیوان عدالت اداري  
1395/07/13 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/12/07 نامه ديوان عدالت اداري  
1397/09/07 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1398/04/31 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-