شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه واگذاري مالكيت مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/02/29 لايحه  
1400/03/02 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1400/03/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1400/05/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1400/05/20 نامه استمهال  
1400/05/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-