شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تكميل و نحوه استفاده شهرك‌ها و مجتمع‌هاي ساختماني نيمه‌تمام

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/02/02 لايحه  
1360/08/11 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/08/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1360/10/13 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1360/10/22 نامه استمهال  
1360/10/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو  
1361/01/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1361/02/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
1361/02/09 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-