شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 97/645533- 1396/11/15 سازمان بيمه سلامت ايران در خصوص تعويض زودتر از سه ماه دفترچه بيمه درماني

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/04/15 استعلام دیوان عدالت اداري  
1399/08/14 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-