شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح منع شكنجه

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1380/09/19 طرح  
1381/02/18 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1381/03/06 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1381/03/07 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1381/03/08 نامه استمهال  
1381/03/16 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 57 - 156 - 165
1381/09/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1381/09/26 جدول تطبيقي  
1381/10/02 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1381/10/05 نامه استمهال  
1381/10/17 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 57 - 156
1381/10/22 نامه شوراي نگهبان  
1382/05/26 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1382/05/28 جدول تطبيقي  
1382/06/06 نامه استمهال  
1382/06/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه اصول 57 - 156
1382/08/21 مصوبه مجلس شوراي اسلامي (اصرار بر مصوبه قبلي و ارسال به مجمع تشخيص مصلحت نظام)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-