شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اصلاح بند (3) ماده (2) قانون ماليات‌هاي مستقيم با اصلاحات بعدي آن

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/02/23 لايحه  
1398/03/20 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/03/28 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/03/28 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/03/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1398/04/09 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-