شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص ماده 299 قانون مجازات اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDFWord
1395/01/14 نامه اشخاص  
1395/02/23 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>  
1371/06/08 نظر شوراي نگهبان در خصوص ماده 299 قانون مجازازت اسلامي  
<<< عناوين مرتبط >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-