شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 بند ب دستورالعمل شماره 3900/1/3/34 مورخ 1369/2/17 با شرع انور و اظهارنظر در مورد دستورالعمل شماره 38705 مورخ 1370/12/4 وزير كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1376/10/14 استعلام دیوان عدالت اداري  
1377/02/22 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1383/10/13 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-