شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح ايجاد تسهيلات در مقررات مالي اجراي طرح عمراني كارخانه فولادسازي مباركه

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/09/13 طرح  
1361/10/28 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/10/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/11/04 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-